lørdag, januar 28, 2023

Partier blev informeret om kriseplan på møde, siger Hummelgaard – TV 2 har nu set materialet

Der er udbrudt åben krig mellem justitsminister Peter Hummelgaard (S) på den ene side og forligspartierne i flerårsaftalen for Kriminalforsorgen på den anden.

Søndag indkaldte K og SF Hummelgaard i samråd, fordi de mener, at regeringen bevidst har tilbageholdt information om, hvor alvorlig manglen på personale er i de danske fængsler.

Det skete, efter TV 2 søndag afdækkede, at Kriminalforsorgen i november 2022 vedtog en kriseplan, der blandt andet indbefatter lukningen af 80 fængselspladser.

Ifølge forligspartierne er de ikke blevet informeret om kriseplanen. Men det mener Peter Hummelgaard, de er:

– Det er rigtigt, at der har været en kriseplan i kriminalforsorgen. Det er noget, aftalekredsen løbende er blevet informeret om, så sent som på et møde i september af min forgænger, sagde Peter Hummelgaard søndag.

Han refererede til “nogle slides”, der blev vist på mødet.

TV 2 har set de slides. Og ordet kriseplan er nævnt nul gange.

Det kan jeg ikke forklare, enten må de have glemt det eller have en anden opfattelse

Peter Hummelgaard, justitsminister (S)

“Faktuelt forkert”

Mødet i forligskredsen fandt sted 6. september 2022. Her gav daværende justitsminister Mattias Tesfaye (S) ordførere fra de tre forligspartier, DF, K og SF, en status på situationen i de danske fængsler.

Af materialet fremgår kun ét af de konkrete forhold, som endte med at være en del af Kriminalforsorgens kriseplan – nemlig en midlertidig lukning af Køge Arrest.

Ifølge de konservatives retsordfører, Mai Mercado, er det langt over stregen, når Peter Hummelgaard siger, at forligskredsen var informeret om kriseplanen.

– Det er ifølge mine oplysninger faktuelt forkert. For jeg er informeret om, at kriseplanen fra november ikke er tilgået partierne. Den er først kommet til partiernes kendskab, da TV 2 afdækker sagen, siger hun til TV 2.

Også SF’s Karina Lorentzen holder over for TV 2 fast i, at hun ikke er blevet informeret. Det samme gør Morten Messerschmidt (DF).

Giver ingen mening

Ifølge de tre partier er det stærkt problematisk, at de ikke er blevet informeret, fordi indholdet af kriseplanen går stik imod den aftale, partierne indgik med Socialdemokratiet kun et halvt år inden.

Her forpligtede de sig til at øge andelen af både antal fængselsbetjente og antal pladser.

I stedet lukkede man 80 pladser, fordi bemandingen var nået så faretruende lavt et niveau, at de ikke kunne holdes åbne.

– Man kan ikke med den ene hånd ville åbne ny kapacitet og så lukke med den anden hånd. Det giver slet ingen mening, siger Karina Lorentzen.

“Må have glemt det”

Søndag blev Peter Hummelgaard spurgt til, hvordan det hænger sammen, at partierne siger, de ikke er blevet informeret.

– Det kan jeg ikke forklare, enten må de have glemt det eller have en anden opfattelse. Jeg var ikke til stede i lokalet, lød svaret.

Efter at have fået indsigt i mødematerialet, har TV 2 endnu engang været i kontakt med Justitsministeriet, som fortsat holder på, at partierne er blevet tilstrækkelig informeret.

K og SF har indkaldt Peter Hummelgaard i samråd, hvor han skal forklare sig i sagen.

Justitsministeriet holder fast i, at partierne var tilstrækkeligt informeret.

Der er udbrudt åben krig mellem justitsminister Peter Hummelgaard (S) på den ene side og forligspartierne i flerårsaftalen for Kriminalforsorgen på den anden.

Søndag indkaldte K og SF Hummelgaard i samråd, fordi de mener, at regeringen bevidst har tilbageholdt information om, hvor alvorlig manglen på personale er i de danske fængsler.

Det skete, efter TV 2 søndag afdækkede, at Kriminalforsorgen i november 2022 vedtog en kriseplan, der blandt andet indbefatter lukningen af 80 fængselspladser.

Ifølge forligspartierne er de ikke blevet informeret om kriseplanen. Men det mener Peter Hummelgaard, de er:

– Det er rigtigt, at der har været en kriseplan i kriminalforsorgen. Det er noget, aftalekredsen løbende er blevet informeret om, så sent som på et møde i september af min forgænger, sagde Peter Hummelgaard søndag.

Han refererede til “nogle slides”, der blev vist på mødet.

TV 2 har set de slides. Og ordet kriseplan er nævnt nul gange.

Det kan jeg ikke forklare, enten må de have glemt det eller have en anden opfattelse

Peter Hummelgaard, justitsminister (S)

Mødet i forligskredsen fandt sted 6. september 2022. Her gav daværende justitsminister Mattias Tesfaye (S) ordførere fra de tre forligspartier, DF, K og SF, en status på situationen i de danske fængsler.

Af materialet fremgår kun ét af de konkrete forhold, som endte med at være en del af Kriminalforsorgens kriseplan – nemlig en midlertidig lukning af Køge Arrest.

Kriseplanen blev iværksat i november 2022 af Kriminalforsorgen, som hører under Justitsministeriet. 

Planen indbefatter blandt andet: 

Udskydelse af genåbningen af Køge Arrest efter renovation for at frigøre uniformeret personale, der vil kunne bruges andre steder. I alt 60 pladser lukket. 

Midlertidig lukning af Polititorvets Arrest for at frigøre uniformeret personale, der vil kunne bruges andre steder. I alt 25 pladser lukket.

Midlertidig lukning af arrestafdelingen i Horserød Fængsel for at frigøre uniformeret personale, der vil kunne bruges andre steder. I alt 31 pladser lukket. 

Uudnyttet kapacitet i Udlændingecenter Ellebæk tages i brug. I alt 36 pladser åbnet.  

Midlertidig flytning af kørsler med indsatte. Retsfremstilling og møde hos anden offentlig myndighed samt ambulant behandling. 

Kilde: Kriminalforsorgen 

Ifølge de konservatives retsordfører, Mai Mercado, er det langt over stregen, når Peter Hummelgaard siger, at forligskredsen var informeret om kriseplanen.

– Det er ifølge mine oplysninger faktuelt forkert. For jeg er informeret om, at kriseplanen fra november ikke er tilgået partierne. Den er først kommet til partiernes kendskab, da TV 2 afdækker sagen, siger hun til TV 2.

Også SF’s Karina Lorentzen holder over for TV 2 fast i, at hun ikke er blevet informeret. Det samme gør Morten Messerschmidt (DF).

Ifølge de tre partier er det stærkt problematisk, at de ikke er blevet informeret, fordi indholdet af kriseplanen går stik imod den aftale, partierne indgik med Socialdemokratiet kun et halvt år inden.

Her forpligtede de sig til at øge andelen af både antal fængselsbetjente og antal pladser.

I stedet lukkede man 80 pladser, fordi bemandingen var nået så faretruende lavt et niveau, at de ikke kunne holdes åbne.

– Man kan ikke med den ene hånd ville åbne ny kapacitet og så lukke med den anden hånd. Det giver slet ingen mening, siger Karina Lorentzen.

Søndag blev Peter Hummelgaard spurgt til, hvordan det hænger sammen, at partierne siger, de ikke er blevet informeret.

– Det kan jeg ikke forklare, enten må de have glemt det eller have en anden opfattelse. Jeg var ikke til stede i lokalet, lød svaret.

Efter at have fået indsigt i mødematerialet, har TV 2 endnu engang været i kontakt med Justitsministeriet, som fortsat holder på, at partierne er blevet tilstrækkelig informeret.

K og SF har indkaldt Peter Hummelgaard i samråd, hvor han skal forklare sig i sagen.

 

https://tv2.dk/

Relaterede artikler

Seneste nyheder