Systematic har taget hul på en kortlægning og vurdering af de områder, hvor virksomheden bruger mest energi. Det skal munde ud i initiativer, der skal nedbringe virksomhedens energiforbrug.

Læs mere hos ComOn »