Selvom priserne på de globale råvarebørser er ved at dale, er det ikke slået igennem herhjemme.

Læs mere hos idag.dk »