I disse dage befinder de professionelle cykelhold sig på træningslejre, hvor de er i fuld gang med at forberede sig til den snarlige sæsonstart. Flere smitteudbrud af covid-19 blandt en håndfuld af mandskaberne skaber dog stor bekymring.

Læs mere hos Feltet.dk »