Klumme: Vi har under corona fundet en fornyet glæde ved digitale softwaresystemer, der fungerer på den fleksible arbejdsplads. Men vi glemmer i hastværket for at få det til at fungere de usikkerheder, der kan være forbundet med brugen af cloud services.

Læs mere hos ComOn »