Da Covid-19-pandemien indtraf i 2020, måtte små og mellemstore virksomheder pludseligt omstille deres forretninger til nye markedsvilkår, hvor ukendte adfærdsmønstre og nye teknologier gjorde sit indtog.

Læs mere hos idag.dk »