Den nylige politiske aftale om biomasse stiller krav om, at alle danske el- og varmeværker skal kunne dokumentere, at de kun anvender biomasse fra skove, der er i vækst, og hvor biodiversiteten beskyttes.

Læs mere hos idag.dk »