Seks af de syv spillere, der havde kontraktudløb ved månedens udgang, har forlænget. Marc Rochester takkede dog nej og har i stedet fået ophævet sin aftale.

Læs mere hos TIPS-bladet »