Hvert syvende år bliver der i EU forhandlet om et langsigtet budget kaldt den flerårige finansielle ramme (MFF). Den sætter et loft for, hvor stort et beløb EU maksimalt må bruge om året - og på hvilk…

Læs mere hos SN.DK »