Det har vakt bekymring for de ældres adgang til bus og tog, at trafikselskaberne Movia, DSB og Metroselskabet vil droppe pensionistkortet på Sjælland.

Læs mere hos SN.DK »