Netdoktor Media har indsamlet cookies på deres brugere på ulovligt grundlag på trods af at have fulgt Erhvervsstyrelsens retningslinjer på området. Styrelsen erkender, at deres vejledning »ikke er helt tidssvarende«.

Læs mere hos Version2 »