Hvert år dør mange patienter, fordi der ikke findes en egnet stamcelledonor til dem. Der skal være et identisk vævstype-match mellem patient og donor, for at en stamcelletransplantation kan lade sig g…

Læs mere hos SN.DK »