Blandt indvandrere og efterkommere med ikkevestlig indvandrerbaggrund er andelen af mønsterbrydere nu højere end blandt unge af dansk herkomst. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd…

Læs mere hos SN.DK »