Den nye afsløring har fået Rigsadvokaten til at udstede et midlertidigt forbud mod at bruge teledata som bevismateriale i straffesager.

Læs mere hos Version2 »