- Hjemmehjælperne har for lidt tid - og der er ingen kontrol med, at de udfører de opgaver, som borgerne er visiteret til.

Læs mere hos SN.DK »