Både udenrigsminister Anders Samuelsen og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille er tavse.

Læs mere hos Avisen.dk »