Mens gær-krisen og lærer lockouten holder top-rekorden er antallet af arbejdsstandsninger nu det laveste siden 1996.

Læs mere hos idag.dk »