Voldgiftsretten slår i kendelsen blandt andet fast, at "arbejdet systematisk har været lagt til rette med et massivt overarbejde, og at lønsedlernes timetal ikke kan anses for retvisende.".

Læs mere hos Avisen.dk »