En fritvalgskonto er en opsparing af din ferieberettigede løn, der kan bruges til f.eks. overenskomstmæssige fridage eller til at foretage ekstra indbetaling til din pension.

Fritvalgskontoen blev introduceret i forbindelse med overenskomsterne i 2007, og er siden da blevet udvidet flere gange.

Det er ikke et lovkrav at have en fritvalgskonto. Derimod er det en del af overenskomsterne, og derfor er det kun ansatte, der er dækket af en overenskomst, der har ret til en fritvalgskonto . Af samme grund varierer de også fra overenskomst til overenskomst.

Er du ikke dækket af en overenskomst, har du derfor ikke en fritvalgskonto. Det kan godt lade sig gøre at få, men det kræver en særskilt, frivillig aftale mellem dig og din arbejdsgiver, hvilket skal fremgå af din ansættelseskontrakt eller af personalehåndbogen.

Hvordan foregår udbetaling fra fritvalgskontoen?

Det er muligt at få udbetaling fra fritvalgskontoen på flere måder. Du kan nemlig selv vælge, hvornår og hvordan du ønsker at få udbetalingen foretaget. Desuden bestemmer du selv, om du vil have hele eller dele af beløbet udbetalt.

Når du ønsker at få udbetalt penge fra din fritvalgskonto, skal du selv sørge for at melde det til din arbejdsgiver. Vær opmærksom på, at det varierer fra overenskomst til overenskomst, hvilke frister og muligheder der er.

Som udgangspunkt kan du bruge din udbetaling fra fritvalgskontoen på følgende:

●Ekstra løn: Du kan få udbetalt bidraget som løn i stedet for at få det på fritvalgskontoen.

●Frihed: Du kan få udbetalt penge fra din fritvalgskonto to gange om året i forbindelse med ferie eller fridage.

●Ekstra pensionsindbetaling: Vil du spare yderligere op til pension, kan du bruge pengene fra din fritvalgskonto til dette.

●Seniorordning: Brug pengene til at opnå ekstra frihed med f.eks. arbejdsnedsættelse eller hele fridage.

●Børneomsorgsdage: Også muligt at bruge din fritvalgskonto til at opnå børneomsorgsdage. Du kan dog maksimalt tage to pr. ferieår.

Hvor meget indsættes på min fritvalgskonto?

Det er en fast del af din ferieberettigede løn, der bliver indsat på din fritvalgskonto. Det har den fordel, at det er nemt at beregne, hvor meget der indsættes. Desuden fremgår det seneste beløb altid af din lønseddel.

Bidrag til fritvalgskontoen beregnes med følgende procentsats:

●1. marts 2021: 6%

●1. marts 2022: 7%

Din ferieberettigede løn er som udgangspunkt din bruttoløn (grundløn før skat). Får du en bonus eller provision, har fri bil eller har andre personalegoder, der fremgår af din lønseddel, vil de som regel have indflydelse på din ferieberettigede løn.

Har du eksempelvis en ferieberettiget løn på 25.000 kr., får du hver måned en indbetaling på 1.500 kr. på din fritvalgskonto (25.000 x 0,06).