Således er ordene fra Dansk Industri, som kommer på trods af en stabil fremgang i dansk økonomi gennem flere år. De gode år skal økonomien ikke investeres fuldt ud, men derimod bruges til at spare sammen til de dårlige, som, hvis man kigger i et historisk perspektiv, er uundgåelige. De danske virksomheder kan også gøre sit, og det gælder alt lige fra økonomi til reglerne for varemærkebeskyttelse.

Flere gode år - men faren lurer

Der er ingen tegn på, at krisen lurer lige om hjørnet, men verdensforholdene kan hurtigt ændre sig, og som et eksempel er, at hvad USA gør i forhold til handelskrige med andre store nationer, kan have en effekt på verdensøkonomien. Derfor er det vigtigt, at Danmark i tilfælde af en ny krise, har en sund økonomi, som kan sætte gang i nye økonomiske tiltag, hvis og når vindene skifter. Det mener Dansk Industri, som advarer om at Danmark lige nu ikke vil være rustet til at gennemgå en krise, som den vi oplevede for godt et årti siden.

Virksomhedsøkonomi og nye ansættelser

Når virksomhederne oplever velstand og fremgang, kan det også ses i arbejdsløshedsprocenten. Godt nok er det en lidt kompliceret størrelse, men generelt vil vækst afføde flere jobs. Det er bare ikke altid at virksomhederne kan rekruttere de medarbejdere, der kræves. Det blev da også vendt af flere partier under den nu afsluttede valgkamp. Hvordan virksomhederne skal finde de rigtige nye medarbejdere, kan være svært at overskue hvis Danmark ikke har nok af de rigtige personer med de rigtige kompetencer. I så fald skal der uddannes nye, og det kan tage flere år. En anden løsning er at hive fremmed arbejdskraft ind, og det kan blive et problem, hvis ikke forholdene er gode nok til det.

Virksomhedernes rettigheder

Vækst er en ting, mens det at have styr på sine rettigheder til navn, logo, slogan, farver mm. er en anden. Helt nye, og små virksomheder, vil ikke have varemærkeregistrering som førsteprioritet, men det kan i mange tilfælde være meget vigtigt at være helt på det rene med, om man benytter sig af egenskaber, som faktisk besiddes af en anden rettighedshaver. Det kan være dyrt for en nystartet virksomhed, at blive kastet ud i sager om misligholdelse eller krænkelse af varemærker. Til gengæld kan det være meget givtigt, hvis man i god tid har sikret sig rettigheder for sine egne virksomhedsegenskaber.

Eksempler på misligholdelse

Gennem tiden har flere store virksomheder været ude for, at aftaler om brug af navn mv. er blevet misligholdt. Således var Tivoli i en sag med Pressalit, som havde brugt Tivolis navn på måde, der ikke var omfattet af en aftale med Tivoli. Sagen endte med at Pressalit blev dømt til at betale 500.000 kr. til Tivoli, da firmaet uden at have ret til det, havde registreret EU-varemærket Tivoli. Pressalits toiletsæder med mærker, hvor Tivoli indgår, må derfor ikke længere markedsføres og sælges, hvilket koster Pressalit og dennes eventuelle underleverandører et betragteligt tab, udover de penge, Tivoli havde ret til.