Når du får en boligadvokat til at hjælpe dig med din bolighandel, tager de sig af alle dokumenter, der skal læses igennem, klargøres og sendes til ejendomsmægler eller fremskaffes, fordi de mangler.

Det giver dig en sikkerhed for at boligkøbet foregår korrekt og, at alt sker til rette tid. Der er en del dokumenter, der skal holdes styr på, når en ejendomshandel går i gang og der er et hav af detaljer, der skal tjekkes. Her giver vi dig et kort indblik i nogle af de dokumenter, der er en del af en moderne bolighandel.

Salgsopstilling

Det er ofte en ejendomsmægler, der står for at udarbejde salgsopstillingen. Medmindre det er sælgeren, der selv står for salget. I salgsopstillingen præsenteres ejendommen og den beskriver beliggenheden, kloakeringsforhold, udgifter til vand og varme. Ofte indeholder salgsopstillingen plantegninger og fotos af ejendommen. En salgsopstilling er en del af købsaftalen og er derfor bindende for både sælger og køber. Når ejendommen overdrages til køber, skal ejendommen være som det fremgår af salgsopstillingen.

Købsaftalen

I en ejendomshandel er købsaftalen den aftale, der rent juridisk binder sælger og køber til salget, idet de skriver under på aftalen. I købsaftalen står alle de vilkår, der er for handlen – tidsfrister, finansiering, overtagelsesdag og eventuelt listes medfølgende løsøre. I udgangspunktet er købsaftalen bindende, når begge parter har skrevet den under. Køberen har imidlertid en fortrydelsesret, der er bestemt ved lov. Fortrydelsesretten gælder kun, hvis ejendommen er købt til personlig bolig. Fortryder køberen skal det meddeles sælger og dennes ejendomsmægler inden for seks hverdage. Det koster køberen en procent af købesummen at gøre brug af fortrydelsesretten. Sælger har ikke denne fortrydelsesret. Både sælger og køber kan dog få indsat et fuldstændigt advokatforbehold i købsaftalen. Det betyder, at hvis ikke deres respektive boligadvokat godkender handlen, inden for en bestemt tidsfrist, er køber og sælger ikke bundet af aftalen. Når fortrydelsesfristen er udløbet og købsaftalen er godkendt af begges advokater, så er den underskrevne købsaftale bindende.

Tilstandsrapport

I en tilstandsrapport beskrives den fysiske tilstand en bygning befinder sig i. Rapporten fremhæver de synlige mangler og fejl som bygningen har. Det er en byggesagkyndig, der udarbejder rapporten. Den byggesagkyndige skal være godkendt via Erhvervs- og Byggestyrelsen. Man behøver ikke at få udarbejdet en tilstandsrapport. Men hvis man som sælger gerne vil tegne en ejerskifteforsikring, er det nødvendigt at have både en tilstandsrapport og en elrapport på ejendommen. En tilstandsrapport må højst være seks måneder gammel, når køberen får den i hånden. Er den mere kan den ikke fungere som sælgers grundlag for at fraskrive sig et ansvar for eventuelle skjulte mangler og fejl ved bygningen. Ejerskifteforsikringen er en forsikring, der dækker, hvis der efter købers overtagelse viser sig at være problemer ved ejendommen, som ikke kunne opdages ved den byggesagkyndiges gennemgang.