Når det går godt for virksomheden er det svært at forestille sig, at der skal komme konflikter. Derfor er det en god ide at forhindre dette så godt man kan, inden de får mulighed for at opstå. Det kan man gøre på flere måder, men den bedste måde er at oprette en juridisk aftale. Det kan du læse mere om her.

Sikre et godt samarbejde

Det er vigtigt at sikre et godt samarbejde, mens I stadig er gode venner. Derfor er det en god ide at indgå en juridisk aftale allerede når virksomheden stiftes - specielt hvis I er flere samarbejdspartnere. Når man indgår en juridisk aftale, så forhindrer man at der opstår kaos, hvis der kommer en konflikt. Det er svært at tage højde for når det går godt, men når man indgår en aftale, så åbner man samtidig for en diskussion om hvilke faldgruber der potentielt ligger i samarbejdet, og det kan være en sund diskussion at have, for enhver virksomhed.

Indgå en ejeraftale

En juridisk aftale der skal sikre godt samarbejde mellem ejerparter i en virksomhed, hedder en ejeraftale. Dette er en aftale der indgås med advokathjælp og er juridisk bindende for alle parter. En ejeraftale er en god måde at sikre et godt samarbejde, fordi man undgår det kaos der kan forekomme, hvis noget skulle ske. Det kan for eksempel være død eller umyndiggørelse, en skilsmisse blandt en af parterne, der ikke har særeje eller for eksempel en konflikt med hvordan virksomheden skal styres. Det kan også dreje sig om hvordan man skal gå frem for at sælge sin andel i virksomheden.

Formålet med ejeraftalen er at indgå en aftale der er juridisk bindende og som fungerer som et tillæg til vedtægterne. Det kan på mange måder anses som en for for spilleregler mellem ejerparterne, og det er en god ting at have, hvis en konflikt skulle opstå. En ejeraftale burde nemlig beskrive en fremgangsmåde, for hvordan man går frem i forskellige konflikter som der tages højde for i aftalen.

Det er altid en god ide at indgå denne formen for aftale, mens man stadig er gode venner. Derfor er det en god ide at indgå en ejeraftale i det man stifter selskabet. En ejeraftale er en juridisk bindende aftale som sikrer godt samarbejde og forhindrer kaos, hvis der skulle ske noget indad i virksomheden - eller med ejerforholdet. Alle virksomheder burde derfor indgå en ejeraftale for at sikre godt samarbejde og undgå unødvendigt kaos og konflikt.