Der er ikke ret mange virksomheder, der ikke godt ved, at det er vigtigt at gøre brug af digitale marketingtiltag. Problemet er at få de forskellige tiltag, som en virksomheds forskellige afdelinger gør, til at spille sammen. Det gælder altså om at få skabt det man kalder en digital strategi, der kan forhindre, at en virksomhed ender med at fægte med arme og ben i forskellige retninger uden det store udbytte. Her kommer en kort gennemgang af, hvordan en virksomhed kommer i gang med at skabe en digital strategi.

Træd ud i det ukendte med ro i sjælen

Meget hurtigt bliver digitale marketingtiltag til noget, der lige skal presses ind i en travl hverdag. Det betyder, at der, inden man ser sig om, er gang i flere digitale kampagner, der ikke har nogen sammenhæng og derfor måske direkte modarbejder hinanden. Der bruges altså mange spildte kræfter på tiltag, der ikke har den fornødne effekt, fordi indsatsen ikke et målrettet og gennemtænkt. Det kan dog være et stort skridt for nogle virksomheder at skulle skifte det "de plejer" ud med noget andet. For det "de plejer" har dog nogen effekt. Det er altid grænseoverskridende at skulle træde ud i det ukendte, men hvis man gør det på en måde så vejen ledes af en nøje planlagt strategi, er det det værd.

Formaliser processen

Et af problemerne ved det tilfældige ukoordinerede arbejde med digitale tiltag er, at man ikke kan måle, hvad der egentlig har effekt. Og det er et meget udbredt problem. Langt de fleste virksomheder arbejder faktisk uden styringsredskaber. En anden ting, der har betydning for arbejdet med digitale tiltag, er at arbejdet foregår på tværs af afdelinger. Derfor kan det være svært at få et overblik over, hvem det er, der egentlig skal stå for den digitale strategi. Det er nemlig vigtigt at strategien formaliseres gennem udvikling og nedskrivning. Ellers kan det være svært at styre processen. Ofte vil det være fordelagtigt, at have et eksternt marketingfirma med ind over, så koordineringen er på plads afdelingerne imellem. Herunder giver vi nogle bud på, hvad man skal have styr på, når en digital strategi skal se dagens lys i en virksomhed.

Gode råd

For at få implementeret en givende digital strategi bør man have styr på følgende:

• Teamet

Der skal samles et internt team af kvalificerede medarbejdere. Den digitale strategi skal naturligvis passe sammen med virksomhedens overordnede forretningsstrategi og mål. Derfor skal man stille forretningskritiske spørgsmål, der handler om, hvilken fase virksomheden er i - vækstfase, konsolideringsfase, om der skal indtages nye markeder? Eller lanceres nye produkter? Når man har svarene bliver det tydeligt, hvilke afdelinger, der skal involveres i strategiudviklingen. Ud over teamet skal der nedsættes en mindre styregruppe, der er beslutningsdygtige og kan få arbejdet til at skride fremad.

• Afsæt ressourcer

Hvis man ønsker en digital strategi, der kan bruges til noget, er det meget vigtigt ikke at forcere arbejdet. Det skal bruges tid på at tænke strategien grundigt igennem og, det er derfor vigtigt, at der afsættes de fornødne ressourcer til udviklingsarbejdet.

• Målgruppeanalyse

Det er altid væsentligt for en virksomhed at kende sin målgruppe. De digitale kanaler kan hjælpe med at kommunikerer direkte til den og lige på det rigtige tidspunkt. Det kræver dog igen, at der er samarbejde på tværs af afdelinger, så sælgerens viden for eksempel når markedsføringsafdelingen, så markedsføring og kommunikation ikke bare bygger på noget man tror, men noget man ved. Det er godt at skabe et vidensgrundlag om virksomhedens målgrupper som noget at det første.

• Touch points

Man kan tale om digitale medier som touch point eller kontaktpunkter. Få overblik over hvilke kontaktpunkter virksomheden har - altså hvilke digitale medier i er tilstede på. Svarer de til de kontaktpunkter jeres målgrupper benytter? Man kan bruge den såkaldte "kunderejse" til at afdække virksomhedens kommunikative kontaktpunkter i det hele taget. Det kan være lige fra reklamerne på firmabilerne til den tape, der er om produkterne. Når de kommunikative kontaktpunkter er kortlagt, kan I begynde at snakke om, om det er de rigtige, når man ser på jeres kundegrupper.