Prisen på el er siden begyndelsen af 2021 kun gået én vej, og det er opad. Det er ikke første gang, at vi oplever, at elpriserne stiger, men det er første gang i næsten to årtier, at stigningen opleves så markant. Den nuværende pris på elektricitet er påvirket af flere forskellige faktorer, og flere af dem har udgangspunkt i enten Corona-krisen, vejret eller de politiske konflikter rundtom i verden. Der kan desværre ikke gives noget svar på, hvornår elpriserne begynder at falde igen, men du kan her læse om flere af grundene til de rekordhøje elpriser.

Hvordan produceres vores elektricitet?

De danske forbrugere forsynes af el produceret enten på gas eller på vedvarende energi som sol- og vindenergi. Det er derfor ikke uden betydning for tilvejebringelsen af elektricitet, når produktionen af gas påvirkes af verdenssituationen, eller når produktionen af vedvarende grøn energi påvirkes af vejrforhold.

Det er i begge tilfælde udefrakommende faktorer, som har indflydelse på udbuddet af el – og dermed også på prisen. Som du sikkert allerede har erfaret, er prisen på din elregning steget, og nogle af årsagerne til denne stigning skal netop findes i ændrede vejrforhold og internationale konflikter.

Vejrets indflydelse

Da mere og mere el produceres af vedvarende energi som vand- og vindenergi, følger elproduktionen vejrets udvikling. Ændrede vejrforhold i Nordeuropa har for eksempel haft stor indflydelse på elpriserne. Der har i en periode været mindre blæst end vanligt, hvilket har betydet, at vindmøllerne i den nordlige del af Europa har produceret mindre elektricitet end normalt. Samtidig har mindre nedbør i Norge betydet, at de norske vandkraftværker har produceret mindre el, end de normalt ville gøre.

Krigen i Ukraine

Rusland valgte i februar 2022 at invadere Ukraine, og det er en begivenhed, som også har sat sine spor på elpriserne herhjemme. Rusland er nemlig en kæmpe eksportør af gas, og konflikten mellem Rusland og Ukraine har sat sine spor på de internationale gaspriser.

Både EU og Danmark har været afhængige af at modtage gas fra Rusland. Faktisk har Rusland leveret op til 40 procent af gassen til det europæiske marked. EU og hermed også Danmark har modsat sig den russiske invasion og har blandt andet indført en lang række politiske, kulturelle og økonomiske sanktioner mod Rusland.

Den russiske invasion af Ukraine og den efterfølgende usikkerhed og uro ikke kun i Europa, men i den resterende del af verden, har påvirket gasmarkedet, hvilket har medført stigende priser på gas – og stigende gaspriser er ensbetydende med stigende elpriser.

Corona-krisens betydning

Siden Corona-krisen er elpriserne i Danmark op til firdoblet, og det er en stigning, der kan mærkes hos både private forbrugere og virksomhedsejere. Under Corona-pandemien var der tilbagegang på de internationale økonomiske markeder, hvilket betød mindre vækst og dermed faldende efterspørgsel på gas, kul og olie. Efterhånden som Corona-pandemien kom mere og mere under kontrol, begyndte økonomien at vækste igen. Denne vækst har afspejlet sig i et stigende behov for energiressourcer, og behovet afspejler sig nu i de rekordhøje priser på el.