Læse- og stavevanskeligheder behøver ikke at være modstridende med skoleophold og læring

På en nordjysk landbrugsefterskole bliver der sat fokus på at styrke elever, der lider af ordblindhed.

Helt ude i den store vildmose

Omgivet af natur, marker og høje træer finder man ude i Store Vildmose en efterskole, som byder på et helt særligt skema. Her sættes der nemlig fokus på ordblindhed, og hvor man prøver på at aktivere læringen hos eleverne på flere måder end bare gennem bøger. Det der før var centralgården i vildmoseområdet har taget form som landbrugsefterskole, hvor elever bliver budt en oplevelse lidt ud over det sædvanlige.

Særligt fokus på ordblinde

Ordblind efterskole Ryå i Jylland sætter fokus på ordblindhed og læsevanskeligheder , hvor man prøver at imødekomme elevernes læse- og stavevanskeligheder gennem vekslende Undervisningsformer. Man arbejder med både læse- og stavetræning, medier såsom film og lyd, visuelle udtryk og computerarbejde, hvilket giver eleven alternativer, når det kommer til at suge viden til sig. Når det kommer til arbejdet med IT, er der særligt fokus på hjælpemidler, som hjælper eleven til at kunne arbejde med tekst på et niveau, hvor de får mest muligt ud af det.

Landbrugsefterskolen tager udgangspunkt i den enkelte elev, og ved optagelse på efterskolen vil man gennem en dialog med elev, forældre og undervisere lægge en plan for, hvilke ambitioner eleven har for sit forløb, så der på den måde opstilles succeskriterier for elevens efterskoleophold. Der arbejdes med mindre hold af elever, så den enkelte elev får mere tid til hjælp fra underviseren.

Et kerneelement i undervisningen på Ryå Efterskole er princippet om Cooperative Learning. Her sættes der fokus på social læring, hvor lærer så vidt som elev byder ind i undervisningen, for at skabe gode rammer for læring. Det giver eleverne medansvar og en form for ejerskab, hvilket styrker elevernes selvtillid og formidlingsevner, hvilket også er en del af uddannelsen.

Undervisningen flytter udenfor

Som en del af landbrugsefterskolens identitet, så er friluftslivet også på skemaet. På en af efterskolens linjefag, Landbrug, hest og natur, vil man som elev flytte en del af undervisningen udendørs, da undervisningen både byder på pasning af landbrugsefterskolens dyrehold, vedligehold af naturområderne på efterskolen, tid omkring lejrbål og generelt udeliv.

På linjefaget er det muligt for eleven at specialisere sig, hvor man kan vælge at dyrke en af de tre retninger specifikt – og kan du ikke få nok af udeliv, så kan du heldigvis også deltage i lidt af det hele.

Landbrugsefterskolen huser ud over elever både geder, grise, høns, køer, heste og katte, så der er noget for enhver dyreentusiast. Er man til heste specifikt, så er der også mulighed for at dyrke ridning særpræget. Ryå er en populær efterskole med heste for unge mennesker, der er bidt af en “gal hest”.