Danske Fysioterapeuter bifalder det nordjyske "Back to Life Project", der motiverer og hjælper mennesker, som er blevet invalideret på grund af sygdom eller en ulykke.

Læs mere hos DR »