Mens Danmarks Naturfredningsforening er skeptisk, glæder grundejere nær kysten sig over nyt regeringsudspil.

Læs mere hos DR »