Mens FBI-direktøren vidnede i efterretningskomitéen, gik præsident Trump til tasterne.

Læs mere hos DR »